Kontakti

Centrālā uzņēmuma ofisa adrese
Jelgavas iela 20, Tukums, LV-3101, Latvija
Tālrunis: +371 63120900
Fakss: +371 63120903
E-pasts: delta.lv@inbox.lv

Autoparka adrese
Kuldīgas iela 69, Saldus, LV-3801, Latvija
Fakss: +371 63881831

Rekvizīti
Delta LV A/S
Jelgavas iela 20, Tukums, LV-3101
Reģ. Nr. 40003406085
SEB Banka, SWIFT: UNLALV2X
IBAN: LV80 UNLA 0032 0044 6735 8

 

Kontakpersonu saraksts
Aigars Freibergs
AS "Delta LV" Valdes loceklis
E-pasts: delta.lv@inbox.lv

Krista Freiberga
AS "Delta LV" Biroja vadītāja
Tālrunis: +371 26124468
E-pasts: krista.deltalv@inbox.lv

Jānis Grišāns
AS "Delta LV" Iepirkumu daļas vadītājs, atbildības sfēra - remontzonas iepirkumi
Tālrunis: +371 25667377
E-pasts: janis.deltalv@inbox.lv

Kaspars Ozols
AS "Delta LV" Iepirkumu speciālists, atbildības sfēra - remontzonas iepirkumi
Tālrunis: +371 29264693
E-pasts: kaspars.deltalv@inbox.lv

Kristīne Ektermane
AS "Delta LV" Loģistikas speciāliste, atbildības sfēra - mucu (birstošo kravu), tentu pārvadājumi
Tālrunis: +371 29264693
E-pasts: kristine.deltalv@inbox.lv

Rūta Kolibere
AS "Delta LV" Loģistikas datu uzskaites speciāliste
Tālrunis: +371 29330757
E-pasts: ruta.deltalv@inbox.lv

Artis Lasmanis
AS "Delta LV" Loģistikas speciālists, atbildības sfēra - pašizgāzēju, četrtiltu pašizgāzēju pārvadājumi
Tālrunis: +371 20205828
E-pasts: artis.deltalv@inbox.lv

Māris Eglītis
AS "Delta LV" Remontzonas vadītājs
Tālrunis: +371 26117097

Jeļena Nediļķo
AS "Delta LV" Galvenā grāmatvede
Tālrunis: +371 29283511
E-pasts: jelena_n@inbox.lv